Voormalig brouwerij Jack-Op te Werchter (2012-…)

Omschrijving: Vooronderzoeken + analyse stabiliteit bestaande structuren + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures + opvolgen werfuitvoering

Opdrachtgever:
particuliere opdrachtgever
i.s.m. Pieter Vandenhout nv

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit bestaande structuren

 

Stadhuis, Gothische zaal te Brugge (2012-…)

Omschrijving: Analyse scheurvorming gevel + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures

Opdrachtgever:
Stadsbestuur Brugge
i.s.m. Team Van Meer! architecten & co cvba

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit bestaande houten structuren

 

Belfort te Dendermonde (2012-…)

Omschrijving: Materiaaltechnisch- en stabiliteitsvooronderzoek + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures

Opdrachtgever:
Stadsbestuur Dendermonde
i.s.m. Erfgoed & Visie bvba

Taak: Eindverantwoordelijke materiaaltechnisch- en stabiliteitsvooronderzoek

 

Gebouwen Monsanto te Antwerpen (2012-…)

Omschrijving: Vooronderzoeken betonaantasting + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures + opvolgen werfuitvoering

Opdrachtgever: Monsanto Europe nv

Taak: Eindverantwoordelijke betonherstelling en stabiliteitsadvies

 

Penitentiair SchoolCentrum (PSC) te Hoogstraten (2011-…)

Omschrijving: Bijstand restauratie in verschillende fasen:

 • F1: Vooronderzoeken + analyse stabiliteit bakkerij, grootkeuken & conciërgewoning + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures (2011)
 • F2: opmaak diagnosenota + analyse stabiliteit houten dakstructuur vleugel D (2013)

Opdrachtgever:
Regie der Gebouwen
i.s.m. STUDIO ROMA cvba (F1) Corvers-Vranckx nv (F2)

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit (F1) Eindverantwoordelijke opmaak diagnosenota (F2)

 

Zwembad Wauterbos te Sint-Genesius-Rode (2011-…)

Omschrijving: Bijstand schadeproblematiek gelamelleerde houten liggers, in verschillende fasen:

 • F1: vooronderzoeken + analyse stabiliteit gelamelleerde houten liggers + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures (2011-2012)
 • F2: opvolgen werfuitvoering (2012-…)

Opdrachtgever: E.R.E. Bouwadvies bvba (F1) Studiebureau BEC nv (F2)

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit gelamelleerde houten liggers

 

Grote hoeve en kapel Kolonie te Merksplas (2011-…)

Omschrijving: Restauratieproject met verschillende fasen:

 • F1: Dakwerken grote hoeve/dakrestauratie woonstalhuis zuid (2011-2012)
 • F2: Dakrestauratie kapel/gevels bezoekerscentrum/open schuren (2012-2013)
 • F3: Herbestemming bezoekerscentrum en horeca/bijgebouwen aardappelkelders (2013-2014)
 • F4: Paardenstallen (2014-2015) F5: Woonstalhuis noord (2015-2016)
 • F6: Koeienstallen (2016-2017)
 • F7: Hooischuur/hangar/quarantainestal (2017-2018)
 • F8: Aardappelkelders (2018-2019)
 • F9: Gevelrestauratie kapel (2019-2020)
 • F10: Herbestemming kapel (2020-2021)

Restauratievooronderzoek (funderingen, consolidatie metselwerk, scheurvorming metselwerk, houten vloeren, dakstructuur, …) + analyse stabiliteit bestaande structuren + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures + opvolgen werfuitvoering

Opdrachtgever: arch. Kurt Loomans & Erfgoed & Visie bvba

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit

Download fiche 

 

Shoppingcenter “K in Kortrijk” te Kortrijk (2011-…)

Omschrijving: Onderzoek betonnen slibwanden ondergrondse parking en toegangstunnels

Opdrachtgever: Citymall nv

Taak: Technische bijstand expertise slibwanden

 

Gebouwen KBC Bank en Verzekeringen (verschillende locaties) (2011-…)

Omschrijving: Inspecties verschillende gebouwen + opstellen herstelprocedures + opvolgen werfuitvoering

Opdrachtgever:
KBC Bank en Verzekeringen
i.s.m. MAAT_WERK Architecten bvba (KBC Brusselsesteenweg Leuven en KBC Havenlaan Brussel)
i.s.m. Steenmeijer Architecten bvba (KBC Boerentoren Antwerpen)

Taak: Technische bijstand gevelinspecties en herstellingen

 

Provinciaal Technisch School (PTS) te Boom (2011-…)

Omschrijving: Stabiliteitsvooronderzoek: draagstructuur betonbalken oude turnzaal en bureau TAC + ontwerp draagstructuur platform

Opdrachtgever:
Provincie Antwerpen
i.s.m. Erfgoed & Visie bvba

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit

 

Kantienberg te Gent (2010-…)

Omschrijving: Vooronderzoeken schade(-evolutie) pop-outs kalkpitten

Opdrachtgever:
convenant Kantienberg
i.s.m. Studiebureau L. Taerwe

Taak: Eindverantwoordelijke vooronderzoeken schade(-evolutie) pop-outs kalkpitten

 

Stoomstroopfabriek te Borgloon (2010-…)
*** WINNAAR MONUMENTENPRIJS 2007 ***

Omschrijving: Stabiliteitsvooronderzoek (funderingen, consolidatie metselwerk, scheurvorming metselwerk, houtrestauratie, stalen dakstructuur, betonrestauratie, …) + analyse stabiliteit bestaande structuren + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures

Opdrachtgever:
Autonoom Gemeentebedrijf Borgloon
i.s.m. Team Van Meer! architecten & co cvba & architectenbureau De Wyngaert bvba

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit bestaande structuren

Download fiche

 

Gebouwen ExxonMobil te Antwerpen (2010-…)

Omschrijving: Vooronderzoeken betonaantasting + opstellen herstelprocedures + opvolgen werfuitvoering

Opdrachtgever: Esso Belgium - ExxonMobil Petroleum & Chemicals bvba

Taak: Eindverantwoordelijke betonherstelling

 

Koeltoren te Ruien (2010-…)

Omschrijving: Materiaaltechnisch vooronderzoek + standzekerheidsanalyse + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures + monitoring (windsnelheden/temperatuur)

Opdrachtgever: Electrabel nv

Taak: Eindverantwoordelijke vooronderzoek consolidatie

 

Timmermans-Opsomerhuis te Lier (2010-…)

Omschrijving: Vooronderzoek houtstructuur + analyse draagvermogen vloeren

Opdrachtgever: Erfgoed & Visie bvba

Taak: Eindverantwoordelijke vooronderzoek houtstructuur + stabiliteit bestaande structuren

 

Brouwershuis te Antwerpen (2010-…)

Omschrijving: Vooronderzoeken + analyse stabiliteit bestaande structuren + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures

Opdrachtgever: MAAT_WERK architecten bvba

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit gevelbekleding

 

Het Depot te Leuven (2009-…)

Omschrijving: Onderzoek en analyse dakstructuur + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures + opvolgen werfuitvoering

Opdrachtgever:
Stadsbestuur Leuven
i.s.m. studiebureau Forté bvba & M10-ARCHITECTEN bvba

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit dakstructuur

 

Oud Gemeentehuis te Opglabbeek (2007-…)

Omschrijving: Analyse stabiliteit bestaande structuren + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures + opvolgen werfuitvoering

Opdrachtgever:
Gemeentebestuur Opglabbeek
i.s.m. Team Van Meer! architecten & co cvba

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit bestaande structuren

 

BP-Building te Antwerpen (2007-…)

Omschrijving: Vooronderzoeken betonaantasting + opstellen herstelprocedures (F1) + opvolgen werfuitvoering (F2)

Opdrachtgever:
Breevast Development Belgium nv (F1)
Steenmeijer Architecten bvba (F2)

Taak: Eindverantwoordelijke betonherstelling

 

Institut des Arts et Métiers te Brussel (2005-…)

Omschrijving: Consolidatie + herstelling van de betonstructuur: vooronderzoeken, standzekerheidsanalyse + opvolgen werfuitvoering

Opdrachtgever: Stadsbestuur Brussel

Taak: Eindverantwoordelijke betonrenovatie

 

Voorgevel Sint-Lievenscollege te Antwerpen (2004-…)

Omschrijving: Consolidatie van de historische geklasseerde voorgevel (jaren 1930) bestaande uit een betonnen skelet ingevuld met metselwerk: vooronderzoeken + standzekerheidsanalyse (2004-2005) + opvolgen werfuitvoering (2011-…)

Opdrachtgever:
Sint-Lievenscollege Antwerpen
i.s.m. MAAT_WERK architecten bvba

Taak: Eindverantwoordelijke gevelrenovatie

 

Groot-Seminarie te Mechelen (2002-…)

Omschrijving: Vooronderzoek in verschillende fase:

 • F1: vervormingsmetingen dakstructuur kapel (2002)
 • F2: houtaantasting balkkoppen gevels zustertuin/grote tuin, betonaantasting gevelbalk auditorium) + stabiliteitsanalyse betonnen draagstructuur bibliotheek (2011-…)

Opdrachtgever:
Aartsbisschoppelijk Groot-Seminarie Mechelen
i.s.m. Macken & Macken Architecten bvba

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteitsvooronderzoek

 

Kasteel van Horst te Holsbeek (2001-…)

Omschrijving: Stabiliteitsvooronderzoek (funderingen, metselwerk, gewelven, dakspanten) + standzekerheidsanalyse + opvolgen werfuitvoering

Opdrachtgever:
Herita vzw (voormalig Erfgoed Vlaanderen)
i.s.m. architectuur Blockx bvba

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit

Download fiche

 

Sanatorium Joseph Lemaire te Tombeek (2012)

Omschrijving: Stabiliteitsvooronderzoek (funderingen, betonstructuren) van de voormalige wasserij + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures

Opdrachtgever:
particuliere opdrachtgever
i.s.m. architectenburo Luc De Backer-Veerle Nys

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteitsvooronderzoek

 

Museum “Hof van Melijn” te Tervuren (2012)

Omschrijving: Houtonderzoek + stabiliteitsanalyse + opstellen herstelprocedures houten vloer tijdelijke tentoonstellingsruimte “Modernistenzaal”

Opdrachtgever: Gemeentebestuur Tervuren

Taak: Eindverantwoordelijke vooronderzoeken houtstructuur + stabiliteit

 

Witte Villa “Tournay-Solvay” te Watermaal-Bosvoorde (2011-2012)

Omschrijving: Stabiliteitsvooronderzoek (funderingen, metselwerk, houten vloeren) + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures

Opdrachtgever:
Leefmilieu Brussel, BIM
i.s.m. RE-ST architectenvennootschap bv bvba & atelier TL bvba

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteitsvooronderzoek

 

Brouwerij Haacht te Boortmeerbeek (2011)

Omschrijving: Stabiliteitsvooronderzoek schoorsteen (aantasting metselwerk sulfaten) + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures

Opdrachtgever:
Brouwerij Haacht
i.s.m. arch. Jos Vleeracker

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteitsvooronderzoek

 

Mattenkot te Vilvoorde (2010)

Omschrijving: Analyse stabiliteit houten dakstructuur

Opdrachtgever: Verstraete & Vanhecke nv

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteitsanalyse houten dakstructuur

 

Congreshotel Kop van Kessel-Lo te Kessel-Lo (2010)

Omschrijving: Conformiteitscontrole betonkwaliteit vloerplaat congreshotel

Opdrachtgever: Ready Beton nv

Taak: Eindverantwoordelijke conformiteitscontrole betonkwaliteit

 

Toeristentoren te Herentals (2009)

Omschrijving: Houtonderzoek + opstellen herstelprocedures

Opdrachtgever: Stadsbestuur Herentals

Taak: Eindverantwoordelijke vooronderzoeken houtstructuur + stabiliteit

 

Noordzeebad te Blankenberge (2009)

Omschrijving: Onderzoek oorzaak betonaantasting + opstellen herstelprocedure + begeleiden dringende instandhoudingswerken

Opdrachtgever: TMVW

Taak: Eindverantwoordelijke vooronderzoek betonaantasting

 

Wielingenbad te Wenduine (2009)

Omschrijving: Onderzoek oorzaak betonaantasting + opstellen herstelprocedure + begeleiden dringende instandhoudingswerken

Opdrachtgever: TMVW

Taak: Eindverantwoordelijke vooronderzoek betonaantasting

 

Kasteel Pulhof te Wijnegem (2009)

Omschrijving: Vooronderzoek houtstructuur + analyse draagvermogen vloeren

Opdrachtgever:
Provincie Antwerpen
i.s.m. Erfgoed & Visie bvba

Taak: Eindverantwoordelijke vooronderzoek houtstructuur + stabiliteit

 

Heilig Graf Instituut te Turnhout (2008-2009)

Omschrijving: Vooronderzoek houtstructuur + analyse draagvermogen en brandbestendigheid vloeren voormalig klooster

Opdrachtgever: Instituut van het Heilig Graf vzw

Taak: Eindverantwoordelijke vooronderzoek houtstructuur + stabiliteit

 

Huis Janssens te Sint-Niklaas (2008-2009)

Omschrijving: Materiaaltechnisch vooronderzoek baksteenmetselwerk, voegwerk, natuursteenelementen, gevelreiniging en gevelbescherming

Opdrachtgever:
Stadsbestuur Sint-Niklaas
i.s.m. Erfgoed & Visie bvba

Taak: Eindverantwoordelijke materiaaltechnisch vooronderzoek

 

Nieuwe bibliotheek Universiteit Antwerpen te Antwerpen (2008-2009)

Omschrijving: Versterking betonnen draagstructuur van een bestaand gebouw dat omgebouwd wordt tot bibliotheek

Opdrachtgever: Universiteit Antwerpen

Taak: Eindverantwoordelijke betonrenovatie

 

Waterburchtruïne Pietersheim te Lanaken (2001-2009)
*** WINNAAR MONUMENTENPRIJS 2010 ***

Omschrijving: Stabiliteitsvooronderzoek (consolidatie ruïne, funderingen, houten dakspanten) + opvolgen werfuitvoering

Opdrachtgever:
Gemeentebestuur Lanaken
i.s.m. Team Van Meer! architecten & co cvba

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit

Download fiche

 

Red Star Line te Antwerpen (2008)

Omschrijving: Stabiliteitsvooronderzoek: metselwerk, betonnen skelet, houten kolommen, dakstructuur

Opdrachtgever: studiebureau L. De Clercq

Taak: Eindverantwoordelijke vooronderzoek stabiliteit bestaande structuren

 

PTS te Boom (2007-2008)

Omschrijving:
Stabiliteitsvooronderzoek: draagstructuren, funderingen, onderzoek betonaantasting
Materiaaltechnisch vooronderzoek gevels: onderzoek bakstenen en bepleistering, gevelreinigingstesten

Opdrachtgever:
Provincie Antwerpen
i.s.m. Erfgoed & Visie bvba

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit en gevelrenovatie

 

Maagdentoren te Zichem (2006-2008)

Omschrijving: Ontwerp noodconsolidatie ingestorte torenschacht

Opdrachtgever:
M&L Vlaams Brabant
i.s.m. architectuurbureau Karel Breda bvba

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit dringende instandhoudingswerken

 

Zwembad Veldstraat te Antwerpen (1999-2008)
*** WINNAAR MONUMENTENPRIJS 2009 ***

Omschrijving: Consolidatie en herstelling van de betonnen structuur van het geklasseerde zwembad (jaren 1930) in de Veldstraat te Antwerpen: vooronderzoeken + standzekerheidsanalyse bestaande structuren + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures + opvolgen werfuitvoering

Opdrachtgever:
Stadsbestuur Antwerpen
i.s.m. MAAT_WERK architecten bvba & arch. Piet Stevens & M10-ARCHITECTEN bvba

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit

Download fiche

 

‘s Hertogenmolens te Aarschot (2005-2007)

Omschrijving: Stabiliteitsvooronderzoek: funderingen, metselwerk, houten vloeren, dakstructuur

Opdrachtgever:
Ingenieursbureau Grontmij/Clerckx nv
i.s.m. noA architecten bvba

Taak: Medeverantwoordelijke stabiliteit stabiliteitsvooronderzoek

 

Donjon Hof Ten Houte te Peizegem (2002-2007)

Omschrijving: Stabiliteitsvooronderzoek (consolidatie metselwerk, funderingen, houtonderzoek) + analyse stabiliteit bestaande structuren + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures + opvolgen werfuitvoering

Opdrachtgever:
particuliere opdrachtgever
i.s.m. arch. Gisèle Gantois

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit

 

Voormalige graanmaalderij De Vuurmolen te Overijse (2002-2006)
*** WINNAAR PROVINCIALE ARCHITECTUURPRIJS 2011 ***

Omschrijving: Consolidatie, herstelling en versterking van één van de oudste betonnen gebouwen van België (1902): vooronderzoeken + standzekerheidsanalyse bestaande structuren + opstellen stabiliteitsingrepen en herstelprocedures + opvolgen werfuitvoering

Opdrachtgever:
Gemeentebestuur Overijse
i.s.m. A2D architecten bvba & Ingenieursbureau Grontmij/Styfhals nv

Taak: Eindverantwoordelijke betonrenovatie

 

Huis van Oombergen te Gent (2002-2004)

Omschrijving: Stabiliteitsvooronderzoek (funderingen, gewelven, houten vloeren)

Opdrachtgever:
Min. Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Gebouwen
i.s.m. De Meyer & Prims architecten cvba

Taak: Eindverantwoordelijke vooronderzoek stabiliteit

 

Kasteelhoeve Hof Terheyde te Hoeilaart (2001)

Omschrijving: Stabiliteitsvooronderzoek (funderingen, houten vloeren, houten dakspanten)

Opdrachtgever:
Gemeentebestuur Hoeilaart
i.s.m. arch. Piet Stevens

Taak: Eindverantwoordelijke vooronderzoek stabiliteit

 

Romeins badhuis te Sagalassos (Turkije) (1999)

Omschrijving: Stabiliteitsonderzoek: funderingen, metselwerk gewelven + begeleiding archeologische opgravingen

Opdrachtgever: KU Leuven, prof. M. Waelkens

Taak: Eindverantwoordelijke stabiliteit